החלטת הפצ"ר באשר לאירועים חריגים שאירעו במהלך "צוק איתן"-עדכון

10/09/2014 | מקור: מדור דוברות וקשרי ציבור

בהתאם למדיניות הבדיקה והחקירה של הפרקליט הצבאי הראשי ובהמשך להודעה בדבר בדיקה וחקירה של אירועים חריגים אשר אירעו במהלך מבצע "צוק איתן" להלן יפורטו האירועים הפרטניים בהם ניתנה החלטת הפרקליט הצבאי הראשי. (10/9/2014)

אירועים שנבחנו על-ידי מנגנון הבירור המטכ"לי ואשר הפצ"ר החליט על סגירתם

1.             מותם של בני משפחת כווארע בחאן יונס (8/7/2014) - בדיווחים שהתקבלו בפרקליטות הצבאית, וכן בפניה של ארגוני זכויות אדם, עלו טענות כי במסגרת תקיפה מהאוויר של בית משפחת כווארע בחאן יונס (8 ביולי 2014) נהרגו שמונה אזרחים. בעקבות כך, בהתאם למדיניות החקירות של הפצ"ר, הוחלט על העברת המקרה לבחינת מנגנון הבירור המטכ"לי.

מהממצאים העובדתיים שנאספו על ידי המנגנון והוצגו לפצ"ר, עולה כי תקיפת המבנה בוצעה לאחר שנעשה במבנה זה שימוש לצרכים צבאיים של חמא"ס, כחלק משיטת הפעולה האסורה של חמא"ס לעשות שימוש בבתי מגורים אזרחיים לצורך פעילותו הצבאית של הארגון. במסגרת תקיפת המבנה העביר צה"ל אזהרה מפורטת לתושבי המבנה להתפנות מביתם. אזהרה זו כללה שיחת טלפון מקדימה וירי חימוש אזהרה לגג הבית, כחלק מנוהל "הקש בגג", ותושבי המבנה אכן התפנו. במהלך הליך התקיפה, ולאחר שפצצה כבר הוטלה לעבר המבנה, נחזו מספר אנשים, שהתפנו מהמבנה זמן קצר קודם לכן, חוזרים אליו מסיבות שאינן ברורות. עם זאת, בשלב זה כבר לא ניתן היה לשנות את מסלולה של הפצצה. ככל הנראה אנשים אלו נהרגו כתוצאה מהתקיפה. הפצ"ר מצא, כי הליכי תקיפת המטרה עלו בקנה אחד עם הוראות הדין הישראלי וכללי המשפט הבין-לאומי, וכי, על אף התוצאה המצערת, לא נפל פגם בפעילות כוחות צה"ל באירוע. משכך, הורה הפצ"ר על סיום הטיפול באירוע ללא נקיטה בצעדים נוספים כלפי מי מהמעורבים. בצד זאת, המליץ הפצ"ר לבחון את ההליכים המבצעיים הנוגעים בדבר במטרה לברר אם ניתן לצמצם האפשרות להישנות אירועים חריגים מעין אלו בעתיד.

 

2.             תקיפת רכב שנטען שסומן כרכב עיתונות בעיר עזה (9/7/2014) - בדיווחים שהתקבלו בפרקליטות הצבאית, וכן בפניה של ארגוני זכויות אדם, נטען כי במסגרת תקיפת צה"ל בשכונת רימאל בעזה, ביום 9 ביולי 2014, נתקף רכב שסומן כרכב עיתונות ונהרג אדם שנטען כי הוא עיתונאי (חאמד עבדאללה מחמד שהאב). בעקבות כך, ובהתאם למדיניות החקירות של הפצ"ר, הוחלט על העברת המקרה לבחינת מנגנון הבירור המטכ"לי.

מהממצאים העובדתיים שנאספו על ידי המנגנון והוצגו לפצ"ר, עולה כי התקיפה כוונה לעבר כלי רכב שמידע מודיעיני וראיות ישירות הצביעו על כך כי נעשה בו שימוש להובלת אמצעי לחימה שנועדו לשימוש נגד כוחות צה"ל בהמשך אותו היום. ככל הנראה, נעשה שימוש בכלי רכב עם הסימון TV להסוואת השימוש הצבאי שנעשה בו להובלת אמצעי הלחימה, כחלק ממאפייני הפעילות האסורה של ארגוני הטרור ברצועת עזה, המשתמשים בסממנים אזרחיים ככסות לפעילותם הצבאית. הפצ"ר מצא כי הליכי תקיפת כלי הרכב עלו בקנה אחד עם הוראות הדין הישראלי וכללי המשפט הבין-לאומי, וכי לא נפל פגם בפעילות כוחות צה"ל באירוע. ראוי לציין, כי כוחות צה"ל לא יכלו לזהות את בזמן אמת את הכיתוב על הרכב המסמן אותו כרכב עיתונות. בכל מקרה, לנוכח השימוש הצבאי שנעשה בכלי הרכב לצורך הובלת אמצעי לחימה, לא היה בסימון זה כדי למנוע את תקיפתו. זאת ועוד, הפצ"ר מצא כי הליכי התקיפה נעשו תוך מאמצים ממשיים לצמצום הפגיעה באזרחים. כך, תקיפת הרכב הושעתה פרק זמן קצר קודם לכן, בשל החשש לפגיעה באזרחים שהיו בסמוך. משכך, הורה הפצ"ר על סיום הטיפול באירוע ללא נקיטה בצעדים נוספים כלפי מי מהמעורבים.

 

אירועים שנבחנו על-ידי מנגנון הבירור המטכ"לי ואשר הפצ"ר הורה על חקירת מצ"ח בעניינם

3.             מותם של ארבעה ילדים על חוף הים של רצועת עזה (16/7/2014) - בדיווחים שהתקבלו בפרקליטות הצבאית, וכן בפניה של ארגוני זכויות אדם, עלו טענות כי במסגרת תקיפת צה"ל ביום 16 ביולי 2014 נהרגו ארבעה ילדים בחוף הדייגים, בסמוך לנמל עזה. בעקבות כך, ובהתאם למדיניות החקירות של הפצ"ר, הוחלט על העברת המקרה לבחינת מנגנון הבירור המטכ"לי.

הממצאים העובדתיים שנאספו על ידי המנגנון והוצגו לפצ"ר, ביססו יסוד סביר לחשד כי התקיפה בוצעה שלא בהתאם לכללים המחייבים את כוחות צה"ל. משכך, הורה הפצ"ר על פתיחה בחקירת מצ"ח לבירור נסיבות האירוע.

 

4.             פגיעה בבית ספר של אונר"א בבית חאנון (24/7/2014) - בדיווחים שהתקבלו בפרקליטות הצבאית, וכן בפניה של אונר"א ושל ארגוני זכויות אדם, עלו טענות כי כתוצאה מתקיפת צה"ל באזור בית ספר של אונר"א בבית חאנון ביום 24 ביולי 2014 נהרגו 15 אזרחים. בעקבות כך, ובהתאם למדיניות החקירות של הפצ"ר, הוחלט על העברת המקרה לבחינת מנגנון הבירור המטכ"לי.

הממצאים העובדתיים שנאספו על ידי המנגנון והוצגו לפצ"ר, ביססו יסוד סביר לחשד כי באירוע נעשתה חריגה מהכללים המחייבים את כוחות צה"ל. משכך, והגם שהיקף הפגיעה באזרחים באירוע זה אינו ידוע בשלב זה, הורה הפצ"ר על פתיחה בחקירת מצ"ח לבירור נסיבות האירוע.

 

אירועים שהפצ"ר הורה על חקירת מצ"ח מיידית בעניינם ללא בחינה של צוות הבירור המטכ"לי

5.             מותה של אישה פלסטינית במרחב שדה התעופה דהנייה (18/7/2014) – בעקבות דיווח מבצעי שהתקבל אצל הפצ"ר, ממנו עלה כי ביום 18 ביולי 2014, נורתה אישה פלסטינית על ידי כוח צה"ל במרחב שדה התעופה דהנייה לאחר שלכאורה מעברה במקום נעשה לאחר תיאום מוקדם מול צה"ל, הורה הפצ"ר על פתיחה בחקירת מצ"ח לבירור נסיבות האירוע.

 

6.             התנהגות בלתי ראויה ביחס לנער בן 17 שנטען שהוחזק על-ידי כוחות צה"ל בח'רבת חזע'ה – בעקבות פרסומים בתקשורת מהם עלתה טענה על-אודות מעשים אסורים (לרבות טענות להכאה ולאיומים) שבוצעו על-ידי כוחות צה"ל כלפי אחמד אבו ראידה, שהוחזק, על פי הטענה, על ידי כוחות צה"ל באזור ח'רבת חזע'ה, הורה הפצ"ר על פתיחה בחקירת מצ"ח לבירור נסיבות האירוע.

 

7.             ביזה – בעקבות דיווח מבצעי על כך שקיים חשד שחייל בז ביזה (כסף מזומן) במהלך המבצע, הורה הפצ"ר על פתיחה בחקירת מצ"ח לבירור נסיבות האירוע.